Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

ZO SZPB Vranov nad Topľou 1 si zvolila nového predsedu

Správy / Ostatné / ZO SZPB Vranov nad Topľou 1 si zvolila nového predsedu

ZO SZPB Vranov nad Topľou 1 si zvolila nového predsedu

Prvý decembrový deň o 13.00 hod. sa v priestoroch MÚ vo Vranove nad Topľou uskutočnila výročná členská schôdza ZO SZPB Vranov nad Topľou 1. Schôdzu otvoril Mgr. Miroslav Gešper, oboznámil členov ZO SZPB s programom.

Predseda Ing. Michal Pavlečko, predniesol správu o činnosti za posledné obdobie, kde nechýbali informácie o akciách v Banskej Bystrici, Krpáčove, Dukli, Kališti, účasť na pietnych aktoch v obci Davidov, Vranov nad Topľou, Petrovce. Poukázal na zlepšenie stavu v ZO príchodom nových členov, ktorí sa angažujú aktivitami na pietnych spomienkových podujatiach. Ocenil prácu Pavla Čumu, tajomníka OBlV, ktorý nesie zásluhu pri odhaľovaní pamätnej tabule doplnenej menami padlých hrdinov počas 2. sv vojny v oblasti Slanských vrchov v obci Davidov, obnovenie partizánskeho letiska v Petrovciach a zasadenie pamätnej tabule, no veľkú zásluhu nesie aj pri odhalení pamätníka v Nižnom Hrušove. Predseda ocenil spoluprácu ZO s Veľvyslanectvom Ruskej federácie, ktorá financovala náklady na spomínané podujatia. Vyzdvihol aj spoluprácu so školami, CVČ, hlavne okresnú súťaž o histórii bojov na Slovensku počas 2. sv. vojny. Víťazné družstvo žiakov zo ZŠ Bystré, okrem iných odmien, získali účasť na oslavách Vypálenie obce Kalište. Na výročnej členskej schôdzi bol prítomný predseda OBlV Ing. Michal Petro, ktorý sa takisto prihovoril a priblížil plán činnosti na nasledujúce obdobie. Nasledovala voľba členov do výboru ZO SZPB vo Vranove nad Topľou, kde v tajných voľbách zvolili sedem členov výboru. V ďalšom bode pokladníčka Anna Bačová, predniesla správu o hospodárení počas uplynulého obdobia, pokračovala diskusia a záver schôdze. Členovia mali možnosť zakúpiť si Kalendár odborára, časopis Bojovník, či Ročenku. Po výročnej členskej schôdzi dňa 7. 12. 2018 nasledovalo zasadnutie Výboru ZO SZPB Vranov nad Topľou 1, kde prebehla voľby nového predsedu. Na post predsedu bola navrhnutá a jednohlasne zvolená Mgr. Jana Gešperová, členka Výboru MO SZPB. Poďakovala za prejavenú dôveru a vyjadrila, že sa bude snažiť zo všetkých síl naďalej rozširovať členskú základňu, pokračovať v stopách našich predkov v rozvoji demokracie, humanizmu a uchovávaní tradícií v boji proti fašizmu a nacizmu a to aktívnou účasťou na podujatiach, zabezpečovať účasť členov ZO na spomienkových akciách venovaných SNP, výročiam oslobodenia miest a obci na Slovensku, spoluprácu s MS, mestom Vranov a inými organizáciami.  

Autor a foto: Mgr. Jana Gešperová

ZO SZPB Vranov nad Topľou 1 si zvolila nového predsedu

Správy / Ostatné / ZO SZPB Vranov nad Topľou 1 si zvolila nového predsedu

ZO SZPB Vranov nad Topľou 1 si zvolila nového predsedu

Prvý decembrový deň o 13.00 hod. sa v priestoroch MÚ vo Vranove nad Topľou uskutočnila výročná členská schôdza ZO SZPB Vranov nad Topľou 1. Schôdzu otvoril Mgr. Miroslav Gešper, oboznámil členov ZO SZPB s programom.

Predseda Ing. Michal Pavlečko, predniesol správu o činnosti za posledné obdobie, kde nechýbali informácie o akciách v Banskej Bystrici, Krpáčove, Dukli, Kališti, účasť na pietnych aktoch v obci Davidov, Vranov nad Topľou, Petrovce. Poukázal na zlepšenie stavu v ZO príchodom nových členov, ktorí sa angažujú aktivitami na pietnych spomienkových podujatiach. Ocenil prácu Pavla Čumu, tajomníka OBlV, ktorý nesie zásluhu pri odhaľovaní pamätnej tabule doplnenej menami padlých hrdinov počas 2. sv vojny v oblasti Slanských vrchov v obci Davidov, obnovenie partizánskeho letiska v Petrovciach a zasadenie pamätnej tabule, no veľkú zásluhu nesie aj pri odhalení pamätníka v Nižnom Hrušove. Predseda ocenil spoluprácu ZO s Veľvyslanectvom Ruskej federácie, ktorá financovala náklady na spomínané podujatia. Vyzdvihol aj spoluprácu so školami, CVČ, hlavne okresnú súťaž o histórii bojov na Slovensku počas 2. sv. vojny. Víťazné družstvo žiakov zo ZŠ Bystré, okrem iných odmien, získali účasť na oslavách Vypálenie obce Kalište. Na výročnej členskej schôdzi bol prítomný predseda OBlV Ing. Michal Petro, ktorý sa takisto prihovoril a priblížil plán činnosti na nasledujúce obdobie. Nasledovala voľba členov do výboru ZO SZPB vo Vranove nad Topľou, kde v tajných voľbách zvolili sedem členov výboru. V ďalšom bode pokladníčka Anna Bačová, predniesla správu o hospodárení počas uplynulého obdobia, pokračovala diskusia a záver schôdze. Členovia mali možnosť zakúpiť si Kalendár odborára, časopis Bojovník, či Ročenku. Po výročnej členskej schôdzi dňa 7. 12. 2018 nasledovalo zasadnutie Výboru ZO SZPB Vranov nad Topľou 1, kde prebehla voľby nového predsedu. Na post predsedu bola navrhnutá a jednohlasne zvolená Mgr. Jana Gešperová, členka Výboru MO SZPB. Poďakovala za prejavenú dôveru a vyjadrila, že sa bude snažiť zo všetkých síl naďalej rozširovať členskú základňu, pokračovať v stopách našich predkov v rozvoji demokracie, humanizmu a uchovávaní tradícií v boji proti fašizmu a nacizmu a to aktívnou účasťou na podujatiach, zabezpečovať účasť členov ZO na spomienkových akciách venovaných SNP, výročiam oslobodenia miest a obci na Slovensku, spoluprácu s MS, mestom Vranov a inými organizáciami.  

Autor a foto: Mgr. Jana Gešperová

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok