Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Obyvateľov na Ul. Janka Matušku trápi odpadová turistika

Správy / Mesto Vranov / Obyvateľov na Ul. Janka Matušku trápi odpadová turistika

Obyvateľov na Ul. Janka Matušku trápi odpadová turistika

Obyvateľov bytového domu na Ul. Janka Matušku na Rodinnej oblasti trápi odpadová turistika. Keďže nemajú vybudované stojisko, pri ich smetných nádobách končí aj odpad, ktorého nie sú pôvodcami. Mesto Vranov nad Topľou sa tento problém rozhodlo vyriešiť presunutím odpadových nádob.

Ešte v novembri minulého roka bola naša redakcia upozornená na problém spojený s odpadovou turistikou, ktorá trápi obyvateľov bytového domu na Ul. Janka Matušku. „Pri našej bytovke nemáme stojiska na kontajnery, všetci - z obcí, aj z iných bytoviek - vozia odpad k našej bytovke. Aj jeden podnikateľ si zrejme „pomýlil“ kontajnery na komunálny odpad s kontajnerom na stavebný odpad. Množí sa tu háveď, už nevieme, čo máme robiť. Ten bordel mám pod oknom, nedá sa na to pozerať,“ píše sa v správe.

Mesto Vranov nad Topľou v prvej odpovedi vysvetlilo, že stojisko na Ulici Jána Matušku nevybudovalo z dôvodu, že pozemky v jeho okolí nemá vo svojom vlastníctve. Zároveň radnica uviedla, že túto situáciu riešila so zberovou spoločnosťou, ktorá navrhla ako jednu z možností presunúť zberové nádoby bližšie k bytovému domu. „Zároveň mesto vyzve vlastníka priľahlej nehnuteľnosti (podnikateľský subjekt) k prehodnoteniu počtu vývozov,“ odpísala nám v stanovisku hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Vzhľadom k tomu, že mesto v okolí bytového domu nevlastní pozemky, zaujímali sme sa v ďalšej otázke, či predsa len neuvažuje o odkúpení parcely, kde by stojisko postavilo. „Mesto zvažuje aj túto alternatívu riešenia. V tomto období mesto preveruje vlastnícke vzťahy k jednotlivým parcelám a existenciu inžinierskych sietí,“ uviedla ešte v novembri minulého roka E. Fedorňáková.

K téme odpadovej turistiky na Ulici Janka Matušku sme sa vrátili minulý týždeň. Ako informovala E. Fedorňáková, odkúpenie pozemku a vybudovanie nového stojiska, ktorého len výstavba je ohodnotená na približne 3500 eur, je pre jeden bytový dom ekonomicky nevýhodná. „Máme zato, že vybudovaním takéhoto stojiska by sme nezabránili odpadovej turistike a naďalej by dochádzalo k umiestneniu odpadu, a to k stojisku. Tak, ako sme avizovali v novembrovom stanovisku, pristúpili sme k presunu kontajnerov bližšie k predmetnému bytovému domu č. 583,“ vysvetlila E. Fedorňáková. 

 

Obyvateľov na Ul. Janka Matušku trápi odpadová turistika

Správy / Mesto Vranov / Obyvateľov na Ul. Janka Matušku trápi odpadová turistika

Obyvateľov na Ul. Janka Matušku trápi odpadová turistika

Obyvateľov bytového domu na Ul. Janka Matušku na Rodinnej oblasti trápi odpadová turistika. Keďže nemajú vybudované stojisko, pri ich smetných nádobách končí aj odpad, ktorého nie sú pôvodcami. Mesto Vranov nad Topľou sa tento problém rozhodlo vyriešiť presunutím odpadových nádob.

Ešte v novembri minulého roka bola naša redakcia upozornená na problém spojený s odpadovou turistikou, ktorá trápi obyvateľov bytového domu na Ul. Janka Matušku. „Pri našej bytovke nemáme stojiska na kontajnery, všetci - z obcí, aj z iných bytoviek - vozia odpad k našej bytovke. Aj jeden podnikateľ si zrejme „pomýlil“ kontajnery na komunálny odpad s kontajnerom na stavebný odpad. Množí sa tu háveď, už nevieme, čo máme robiť. Ten bordel mám pod oknom, nedá sa na to pozerať,“ píše sa v správe.

Mesto Vranov nad Topľou v prvej odpovedi vysvetlilo, že stojisko na Ulici Jána Matušku nevybudovalo z dôvodu, že pozemky v jeho okolí nemá vo svojom vlastníctve. Zároveň radnica uviedla, že túto situáciu riešila so zberovou spoločnosťou, ktorá navrhla ako jednu z možností presunúť zberové nádoby bližšie k bytovému domu. „Zároveň mesto vyzve vlastníka priľahlej nehnuteľnosti (podnikateľský subjekt) k prehodnoteniu počtu vývozov,“ odpísala nám v stanovisku hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Vzhľadom k tomu, že mesto v okolí bytového domu nevlastní pozemky, zaujímali sme sa v ďalšej otázke, či predsa len neuvažuje o odkúpení parcely, kde by stojisko postavilo. „Mesto zvažuje aj túto alternatívu riešenia. V tomto období mesto preveruje vlastnícke vzťahy k jednotlivým parcelám a existenciu inžinierskych sietí,“ uviedla ešte v novembri minulého roka E. Fedorňáková.

K téme odpadovej turistiky na Ulici Janka Matušku sme sa vrátili minulý týždeň. Ako informovala E. Fedorňáková, odkúpenie pozemku a vybudovanie nového stojiska, ktorého len výstavba je ohodnotená na približne 3500 eur, je pre jeden bytový dom ekonomicky nevýhodná. „Máme zato, že vybudovaním takéhoto stojiska by sme nezabránili odpadovej turistike a naďalej by dochádzalo k umiestneniu odpadu, a to k stojisku. Tak, ako sme avizovali v novembrovom stanovisku, pristúpili sme k presunu kontajnerov bližšie k predmetnému bytovému domu č. 583,“ vysvetlila E. Fedorňáková. 

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok